is Donald Trump de Antichrist?  De Nieuwe Wereldorde is een maatschappij, waar we zullen leven in “15 minuten steden” (concentratiekampen) en worden aangestuurd en bewaakt middels artificiële intelligentie.

Maar, voor het zover is zal het volk in opstand komen tegen de gevestigde politieke orde, waarbij een belangrijke rol lijkt weggelegd voor Donald Trump.
Het volgende artikel is een lezersbijdrage van Carol:

De Nieuwe Wereldorde is een maatschappij, waar we zullen leven in “15 minuten steden” (concentratiekampen) en worden aangestuurd en bewaakt middels artificiële intelligentie. Het systeem zal worden gemodelleerd naar het communisme.

Het is de vraag hoe de Illuminati ons zover kunnen krijgen dat we vrijwillig een dergelijk communistisch systeem omarmen? Je kunt immers niet miljarden mensen onderwerpen door hen een pistool op het hoofd te zetten.

Voormalig KGB-agent Joeri Aleksandrovitsj Bezmenov, die een functie bekleedde bij het staatspersbureau in de Sovjet-Unie en naar de VS vluchtte, onthulde in 1984 in een interview hoe communisme wordt ingevoerd. Dit gebeurt in 4 fasen, namelijk: demoralisatie, destabilisatie, crisis en normalisatie.

We bevinden ons momenteel in de derde fase (crisis), waarin politici met opzet de economie en samenleving slopen om de bevolking boos te maken en een enorme crisis te veroorzaken die zijn weerga niet kent.

Zoals een miljardair uit Nieuw Zeeland voorspelde, zullen de burgers alle opgebouwde woede botvieren op wat er nog van overheden over is en overal ter wereld zullen de politieke leiders aan lantaarnpalen bungelen. Op het moment dat de anarchie en puinhoop compleet is zal de nieuwe wereldregering tevoorschijn komen en zichzelf presenteren als de redder van de mensheid. De nieuwe leiders die vanuit de ronkende puinhopen de orde herstellen, zullen ons de Nieuwe wereldorde binnenloodsen.

Het scheppen van orde uit chaos is waarschijnlijk wel het meest gebruikte instrument om landen over te nemen. De vogel die is afgebeeld op het dollarbiljet, is niet de Amerikaanse adelaar, zoals de meesten denken, maar de feniks, een valkenkop. De valkenkop is verwant aan de Egyptische God Horus die orde schept uit chaos.

Het scenario is consistent met het plan van Adam Weishaupt, dat beschreef dat het doel van de Illuminati is om politici en religies de schuld te geven van alle ellende, wat uiteindelijk alle regeringen en religieuze instellingen zal vernietigen.

Meyer Amschel Rothschild presenteerde in 1773 een 25-puntenplan, waarin hij onder meer zei: "Politici moeten de massa’s misleiden, zodat de massa's denken dat ze ten prooi zijn gevallen aan criminelen, waarna we als redders verschijnen door de orde te herstellen."

Het staat ook letterlijk in de Protocollen van Zion:

"Uiteindelijk zal het goyim (het volk) zo boos worden op hun eigen overheden (dit, omdat we hen de schuld zullen geven van de grote puinhoop) dat ze blij zullen zijn als wij het overnemen. We zullen dan een afstammeling van David aanwijzen als koning van de wereld, en het goyim, wat dan nog leeft, zal voor hem buigen en hem eren."

Het heeft er alle schijn van dat Donald Trump de koning is die hier wordt bedoeld. Op 10 juli 2023 werd Donald Trump gekroond tot koning van Israël door een Joodse organisatie die zijn bloedlijn erkent (de Messias van de David-bloedlijn). Alle koningen uit Israël, inclusief koning David, waren overigens afstammelingen van de farao's uit Egypte.

Martin Vrijland beschrijft dat Horus (de Griekse Apollo) door de Illuminti wordt gezien als de antichrist die als eerste zal sterven en die, nadat de feniks uit de as van de chaos is herrezen, weer zal opstaan als Osiris (Nimrod, de Griekse Hades). Donald Trump lijkt de hedendaagse Horus (de Griekse Apollo), Osiris (de Griekse Hades) en Nimrod te zijn. Dat zou betekenen dat Trump de antichrist is, die ons straks de Nieuwe Wereldorde in moet trekken.

“Wie was volgens de oude religieuze geschriften de torenbouwer en wie was het die nieuwe steden wilde bouwen? Nimrod. Wie kondigde op 3 maart 2023 aan dat hij 10 nieuwe steden wilde bouwen? Ja, dat was Donald Trump. Wie staat bekend als de torenbouwer? Eveneens Donald Trump. Daarmee kun je hem plaatsen in het Nimrod personage.” Aldus Martin.

In de 4 fasen die Bezmenov beschrijft, zien we het script terug dat de laatste 100 jaar wereldwijd is gevolgd, alsmede de situatie die zich nu ontvouwt en kunnen we afleiden wat ons de komende tijd staat te wachten.

FASE 1, DEMORALISATIE

De eerste fase is “demoralisatie”. In dit proces moet eerst alles van waarde worden ondermijnd om de perceptie van de werkelijkheid zodanig te vervormen dat ondanks de overvloed aan informatie, niemand nog in staat is om tot verstandige conclusies te komen.

"Het duurt minimaal 10 tot 15 jaar om een natie te demoraliseren," zei Bezmenov. Waarom zoveel jaren? "Omdat dit het minimum aantal jaren is dat nodig is om één generatie studenten in het land op te leiden."

Om de perceptie van de werkelijkheid te vervormen, worden invloedrijke mensen gerekruteerd binnen het maatschappelijk debat. Zo ligt de focus op journalisten, hoogleraren, activisten, politici, film/programmamakers en acteurs. De voorkeur gaat uit naar mensen die graag hun onvrede uiten over sociale problemen. Bezmenov classificeerde deze mensen als "nuttige idioten", omdat ze vaak onwetend waren dat ze werden gebruikt en regelmatig opgingen in hun rol. Denk bijvoorbeeld aan een hoogleraar, die in zijn onderzoek en lezingen zijn politieke voorkeur uitdraagt. Of een activist die bepaalde uitspraken doet in het openbaar.

Om het onderwijs te demoraliseren, richt men zich op de inhoud hiervan. Zo promootte de KGB studies zonder praktische meerwaarde voor de samenleving. Op deze manier kunnen studenten niet bijdragen aan de maatschappij, wat bij hen onvrede veroorzaakt, omdat hun “expertise” niet wordt gewaardeerd.

Daarnaast is het cruciaal voor de ondermijning dat ideologisch propagandamateriaal op grote schaal wordt verspreid binnen het onderwijssysteem. Voor de student mag er geen ontkomen zijn aan de ideologische boodschap. De socialistische (marxistisch-leninistische) ideologie wordt in de hoofden van minstens drie generaties studenten gepompt.

Deze studenten zijn besmet. Ze zijn geprogrammeerd om in een bepaald patroon te denken en te reageren op bepaalde prikkels. "Je kunt hun gedachten niet veranderen, zelfs als je ze blootstelt aan authentieke informatie, zelfs als je bewijst dat wit wit is en zwart zwart is, kun je hun basisperceptie en hun gedragslogica niet veranderen. Bij deze mensen is het proces van demoralisatie compleet en onomkeerbaar," zei Bezmenov.

Om de media te gebruiken voor demoralisering, moeten de media zoveel mogelijk worden gemonopoliseerd. Er hoeven zodoende slechts een paar mediapersoonlijkheden of mediabedrijven te worden gerekruteerd om de 'gewenste' ideologie te verkondigen. Er moet hen worden opgedragen om elke afwijkende mening zoveel mogelijk in diskrediet te brengen. Dat wil zeggen: het tonen van eenzijdige politieke meningen, het afdoen van subliminale boodschappen en het bestempelen van kritische individuen als complotdenkers waren tactieken van de KGB.

De impact en omvang van demoralisatie mag niet worden onderschat. Onderwijs en media zijn slechts twee van de 14 deelgebieden. Dit demoraliseringsproces richt zich ook op religie, openbare orde en veiligheid, cultuur en binnenlandse politiek. Na demoralisatie op al deze 14 deelgebieden gedurende een periode van 15 tot 20 jaar, moet twijfel en ontevredenheid ontstaan over de huidige samenleving. Mensen raken gedesillusioneerd over traditionele normen en waarden en de overheid. Of deze twijfels en onvrede op feiten berusten, doet er niet toe. Hun perceptie van de werkelijkheid wordt aangepast.

Bezmenov:

"Iemand die gedemoraliseerd is, is niet in staat om de ware informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets, ook al overlaad ik hem met informatie, met authentiek bewijs, met documenten en foto's. Hij zal weigeren het te geloven. Dat is de tragedie van de situatie van demoralisatie."

FASE 2, DESTABILISATIE

De gecreëerde twijfel en onvrede wordt omgezet in spanningen binnen de samenleving. Er worden scheidslijnen getrokken, zwart tegen wit, links tegen rechts, man tegen vrouw, allochtoon tegen autochtoon, christenen tegen moslims, etc. (verdeel en heers). Wat deze lijnen inhouden maakt niet uit, zolang ze maar in aantal en intensiteit toenemen.

De samenleving begint van elkaar te vervreemden op basis van scheidslijnen. Kortom, er is steeds meer vijandigheid en radicalisering onder de bevolking. Om het proces van destabilisatie te vergroten, zien we heden ten dage de uitvoering van het Kalergiplan.

Bezmenov:

"Waar mensen voorheen hun geschillen vreedzaam en legitiem beslechtten, kunnen ze hun problemen niet meer oplossen. De samenleving als geheel wordt steeds vijandiger."

Op het moment dat een land op de rand van destabilisatie staat, wanneer niets meer werkt, wanneer de perceptie van goed en kwaad niet meer duidelijk is, wordt geweld geïntroduceerd in het maatschappelijk debat. De KGB deed dit vooral door geradicaliseerde actiegroepen te infiltreren en hen naar gewelddadige confrontaties te leiden.

“Mensen zullen zeggen: geweld ter wille van de rechtvaardigheid, vooral ter wille van de sociale rechtvaardigheid, is gerechtvaardigd.”

Het linkse Antifa en Black Lives Matter zijn hedendaagse voorbeelden van radicale actiegroepen, bekend om hun gebruik van geweld voor sociale en politieke doeleinden en gesponsord door George Soros. Geweld wordt ook geïntroduceerd vanuit het rechtse politieke spectrum. De vijandige dynamiek die ontstaat tussen de politieke stromingen helpt het proces van destabilisatie te versnellen.

ISIS, de Taliban, al-Qaeda en Hamas zijn andere voorbeelden van terroristische groeperingen die door de Illuminati, via de geheime diensten, zijn opgezet om landen te destabiliseren en/of over te nemen.

“De kunst van oorlog is om het te winnen, zonder een schot te lossen, door een land van binnenuit te destabiliseren.”

In deze fase worden ook voorbereidingen getroffen om in de volgende fase een crisis te veroorzaken, zoals het ondermijnen van de economie, van de defensiesystemen en van het buitenlands beleid, waarvan Bezmenov zei dat het vol zat met marxistisch-leninistische ideologieën.

Een hypothese van mij is dat de ramp in Fukushima werd veroorzaakt door een atoombom in een breuklijn in de zee te plaatsen, met het doel om kernenergie in een negatief daglicht te plaatsen, zodat de bevolking in Duitsland zou instemmen met de overschakeling op inefficiënte en natuurverwoestende zonne- en windenergie, wat later de Europese economie om zeep zou helpen. Waarom zou Greenpeace zo veel actie hebben gevoerd tegen kernenergie?

FASE 3, CRISIS

De derde fase is wanneer de samenleving wordt getroffen door een crisis. In dit stadium wordt de economie vernietigd en wordt het principe van vrije marktconcurrentie geëlimineerd.

Dit hebben we al ervaren toen we te maken kregen met een onzichtbaar niet bestaand virus. Je gooit een economie niet dicht, tenzij je het wilt slopen. We zagen dat kleine bedrijven tijdens de lockdown moesten sluiten en alles verloren, terwijl de grote bedrijven open bleven. Het slaat werkelijk nergens op. Als virussen al zouden bestaan, dan zou het risico om anderen te besmetten vele malen groter zijn in een supermarkt dan in welk klein bedrijf dan ook. Toch accepteerde de gedemoraliseerde massa blindelings deze absurde waanzin.

De crisis zal steeds verder toenemen in omvang. Dit heeft tot gevolg dat mensen gedesillusioneerd raken over het bestaande systeem en boos worden. De chaos zal uiteindelijk uitmonden in een gewelddadige crisis, burgeroorlog of revolutie (aangewakkerd of georganiseerd door de overheid), wat zal resulteren in de omverwerping van de regering, de overheidsinstellingen en de sociale structuur van de samenleving. Op dat moment kan de bevolking een alternatieve ideologie (communisme) worden aangeboden.

De grote massa zal een populistische politicus als “redder” accepteren die hen verlost van de verschrikkelijke invloed van de heersende macht en zich gedraagt als een goede 'verzorger' die meer 'veiligheid' belooft door bijvoorbeeld 'gratis' sociale voorzieningen en ‘sociale rechtvaardigheid’ in te voeren, zoals een basisinkomen, gratis medische zorg voor iedereen en/of rantsoeneringsschema's op basis van biometrische ID's.

Waar vaccinpaspoorten falen, zullen voedsel- en energiepaspoorten gretig worden geaccepteerd door uitgehongerde mensen die het koud hebben en zich geen hoge prijzen kunnen veroorloven. We krijgen overheidssteun in ruil voor een digitale gevangenis. Iran was overigens een van de eerste landen die een biometrische ID introduceerde voor het kopen van voedsel.

Bezmenov:

"Het zal gebeuren wanneer alle klootzakken al het lekkers beloven en het paradijs op aarde brengen."

Bezmenov stelt dat dat er twee manieren zijn om een redder aan te stellen, namelijk intern door een burgeroorlog uit te vechten, waarbij de winnende partij de 'redder' wordt. Of door een invasie van een buitenlandse partij die zich als 'redder' over het land ontfermt.

Dat we momenteel continu in een fase van crisis en chaos worden gehouden, is duidelijk. Na het virus was er de oorlog in Oekraïne. Een volgend nepvirus zal niet te lang op zich laten wachten en ongetwijfeld komt er een lockdown voor een onzichtbare, nooit bewezen klimaatcrisis. Kijk naar de presentatie van David Icke over de klimaatcrisis. CO2 is niet slecht. Integendeel, we hebben CO2 hard nodig om de natuur te behouden. Om de chaos nog groter te maken, kunnen we waarschijnlijk ook cyberaanvallen en een financiële crisis verwachten met de val van de petrodollar en omvallende banken. Dan zullen we honger lijden en dit zal worden versterkt, omdat de autoriteiten onze voedselproductie vernietigen en boerenbedrijven om zeep helpen. In Europa en de VS zien we een tsunami van vluchtelingen, wat de bevolking woedend maakt en de hongersnood zal verergeren. Mensen zullen gedwongen worden om hun huizen te delen met vluchtelingen.

FASE 4, NORMALISATIE

De vierde fase is 'normalisatie', waarbij een socialistische dictatuur (de Nieuwe Wereldorde) oppermachtig is en geen afwijkende meningen tolereert.

Normalisatie is een nogal ironische term. Het 'nieuwe normaal' wordt geïntroduceerd. In dit stadium hebben de zelfbenoemde leiders van de samenleving geen revolutie en radicalisme meer nodig. Het omgekeerde van destabilisatie wordt in gang gezet. Het is in feite de gedwongen stabilisatie van het land.

Bezmenov kreeg te horen dat hij zich moest richten op "cynische egocentrische mensen, die je met een engelachtige uitdrukking in de ogen kunnen kijken en je leugens kunnen vertellen, omdat dit de meest rekruteerbare mensen zijn die geen morele principes hebben, mensen die hebzuchtig zijn of die lijden aan zelfingenomenheid. Belangrijk is dat ze het gevoel hebben dat ze er veel toe doen. Dit zijn de mensen die de KGB heel graag wilde rekruteren." Oftewel: psychopaten.

Dr. Lobaczewski beschrijft hoe na de brute stalinisatie van zijn geboorteland Polen vrijwel elke psychopaat binnen twee jaar uit zijn schulp kroop en zichzelf herkende als een van de vrienden van het nieuwe regime.

Er is dan geen plaats meer voor de idealistische linksen, die het communistisch regime aan de macht hebben geholpen. Ze waren alleen nuttig voor de KGB tijdens de destabilisatie van de natie. Zodra hun nut is gebruikt, worden deze “nuttige idioten” geëxecuteerd omdat, zodra ze zich de realiteit van het brute Sovjet-socialistisch systeem realiseren, ze in opstand zouden komen.

Bezmenov:

"Omdat ze te veel weten. Simpelweg omdat ze nuttige idioten zijn, de linksen die geloven in het socialistische of communistische systeem van de Sovjet-Unie – wanneer ze gedesillusioneerd raken – worden ze de ergste vijanden. Het marxistisch- leninistische regime tolereert deze mensen niet. In een marxistisch-leninistische staat zal er geen plaats zijn voor afwijkende meningen." Bezmenov voegde eraan toe dat deze individuen de waarheid over een socialistische Sovjetstaat pas beseffen als ze zich in een goelag bevinden en hun ballen worden verpletterd door een militaire laars.

"Mijn belangrijkste motivatie om over te lopen naar de VS was morele verontwaardiging, moreel protest, rebellie tegen de onmenselijke methoden van het Sovjet-systeem. Tot mijn schrik ontdekte ik dat we een miljoen keer onderdrukkender zijn dan welke koloniale of imperialistische macht in de geschiedenis van de mensheid dan ook. Het was racisme, uitbuiting, slavernij en economische inefficiënties." Aldus Bezmenov.

Een groot deel van de alternatieve media is gecontroleerde oppositie, Zij zullen Trump promoten die ons zogenaamd zal verlossen van de Deepstate en pedofilie netwerken, terwijl hij in werkelijkheid onze ergste vijand is. Het heeft geen zin om te denken dat iemand ons van bovenaf gaat helpen. Er zijn geen landen of regeringsgleiders die met elkaar strijden. Als je alle partijen bekijkt, dan blijkt dat ze allemaal terug te voeren naar de Illuminati.

 Lenin, controlled oppostion

We moeten onszelf redden en massaal overal "NEE" tegen zeggen. Het is belangrijk dat we kritisch zijn op de roep om verandering, want hoezeer men ook beweert "dingen moeten veranderen", dit is niet altijd het beste. Bezmenov: “Als de KGB ons ideologische rotzooi aanbiedt onder het mom van iets heel glanzends, we moeten hen zeggen: Nee, we hebben al onze eigen traditionele ideologische rotzooi.”

De 4 fasen die Bezmenov beschrijft, zijn ook van toepassing op de periode dat Hitler aan de macht kwam. Duitsland kende na de novemberrevolutie in 1918 een fase van destabilisatie met een regering die alles stal wat los en vast zat en er was een ongekend moreel verval. Vervolgens ontstond een diepe crisis met de grote beurscrash in 1929. Dit maakte de weg vrij voor Adolf Hitler die kwam opdraven als de grote “redder”. In een paar jaar tijd maakte hij een moreel en failliet Duitsland weer gezond en sterk. Welke horrors hij daarna aanrichtte, weten we.

De redactie van Niburu schreef er een interessant artikel over. Het laat zien dat de geschiedenis zich herhaalt: hetzelfde script, dezelfde daders, een andere tijd…..

 Winston Churchill, een land dat zijn verleden vergeet heeft geen toekomst