evert jan poorterman, het ontstaan van de maan De oude Griekse filosofen schreven over een tijd dat er geen maan was en daarom denken velen dat de maan niet natuurlijk is ontstaan.

Anderen denken juist dat die maan wel degelijk op een natuurlijke manier bij ons terecht is gekomen.
Ze zeggen wel eens dat de waarheid ergens in het midden ligt, maar dat zal in het geval van de maan moeilijk gaan.

Of de maan is natuurlijk ontstaan, of de maan is een kunstmatig gemaakt object. Beiden kunnen niet waar zijn.

In een vorig artikel schreven wij over een tijd dat volgens de oude Grieken de maan er niet was en dat Clif High ervan overtuigd is dat als je maan binnen zou gaan, je daar enorme motoren zal aantreffen.

Iemand die een heel andere mening is toegedaan, is Evert Jan Poorterman.

Het volgende is wat hij ons schrijft:

Geachte redactie,

Inderdaad! Dat de Maan geboren is uit een ‘collision’ (botsing) tussen de planeet waarop wij wonen en een inkomend object uit de ruimte... is een leugen! Het kwam ook voorbij in aflevering 6 van de reeks: ‘Govert naar de kern van de aarde’, van zondag 15 oktober jongstleden (seizoen 1, aflevering 6 - De keerzijde) op NTR/NPO. De ‘wetenschapper’ die Govert sprak was Wim van Westrenen (hoogleraar - Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit Wetenschappen, ‘Aardwetenschappen’... Wim is professor doctor - zie ook de e-mail die ik de redactie stuurde) en die kwam in het programma ook tot een andere optie; namelijk dat de Maan voortkomt uit onze eigen planeet.

Dat klopt deels... de Maan komt uit het binnenste van de planeet Tiamat en niet uit de planeet Gaia/Terra (Lucifer mag ook). Maar hij was er heel dicht bij! In de aflevering over de Maan (zo’n belangrijk object mag je gerust met een Hoofdletter schrijven...) schrijft de redactie dat de gedachte leeft dat de Maan er altijd is geweest en zelfs even oud is als de planeet waarop wij wonen. Strikt genomen is de Maan zelfs ouder dan de planeet waarop wij wonen. De Maan werd als Kingoe (KIN.GU.> ‘kind van de Stier’) geboren uit de planeet Tiamat, samen met nog tien satellieten, door de oude Soemeriërs ‘monsters’ genoemd. Daarna werd Tiamat gedood door de binnen komende ster GUD... die bij de tweede ontmoeting Tiamat in twee stukken sloeg (‘spleet als een Mossel’)…

 evert jan poorterman, maan

Kunstenaars-impressie van de inslag.

De meeste planeetdeskundigen denken dat de Maan ontstaan is toen in het vroege zonnestelsel een planeet zo groot als Mars - de hypothetische planeet genaamd Theia - tegen Gaia/Terra botste en uit het weggeslingerde materiaal de Maan ontstond. Probleem van dat model is dat de Maan voor het grootste gedeelte zou moeten bestaan uit materiaal van de impactor, van Theia dus. Maar wat heeft het onderzoek opgeleverd van de maanstenen die met de...

Apollo-missies terug werden gebracht: dat de samenstelling van de Maan op die van de ‘aarde’ lijkt. Japanse onderzoekers komen nu met een nieuw model en dat zou een oplossing voor dit probleem brengen. In het model van Shun-ichiro Karato (et al) gaan ze er niet van uit, zoals eerder werd gedacht, dat Gaia/Terra en Theia ten tijde van de botsing beiden een vaste gestolde korst hadden, maar dat de proto-Gaia/Terra nog een oceaan van magma aan de buitenkant had. Theia daarentegen was wel al gestold.

 evert jan poorterman, maan

Redelijk gave voorzijde van de Maan...

schreven de oude Soemeriërs op hun kleitabletten. Haar bovenste deel werd ‘afgestreken’ als een lucifer en haar onderste deel werd weg geketst door een derde ‘engel’ God’s... naar onbekende oorden. En dat onderste deel is heden ten dage de planeet waarop we wonen, leven en werken. Dus de Maan is ouder dan onze planeet! Vervolgens voeren jullie de ‘Amerikaan’ (neem ik aan) Clif High op, die met een eerder gehoorde stelling komt; namelijk dat de Maan een hol object zou zijn. Dat is gebaseerd op het gegeven dat er een ‘astronaut’ was die tijdens en ‘Maan-missie’ een gereedschap uit zijn handen liet vallen... en vervolgens een ‘bel-achtig-geluid’ hoorde toen de Maan daarop resoneerde. De fibratie leek door de hele bol te gaan... en zodoende... hier:

Maar er gebeurde iets interessants tijdens de Apollo 12 missie. Nadat Pete Conrad en Al Bean op 14 november 1969 bij de Ocean of Storms waren geland, verlieten ze het maanoppervlak 142 uur na de vlucht. Acht uur later werden ze herenigd met Dick Gordon in de commandomodule en stuurden ze hun gebruikte maanmodule terug naar de maan. Het sloeg in op ongeveer 65 kilometer afstand van de landingsplaats van Apollo 12 met de kracht van één ton TNT. De resulterende schokgolf bouwde zich op en bereikte een hoogtepunt in slechts acht minuten. Daarna duurde het een uur voordat het volledig was verdwenen.

Iets soortgelijks gebeurde op Apollo 13. De S-IVB raakte de Maan op 135 kilometer van ALSEP van Apollo 12. CMP Jack Swigert grapte destijds dat dit het enige was tijdens die missie dat goed ging. Het sloeg in met een kracht van 11 en een halve ton TNT. Dit vertaalde zich in een seismische impact die na zeven minuten een piek bereikte met schokgolven die 30 keer groter en vier keer langer waren dan die van de LM-inslag van Apollo 12. De trillingen van deze twee inslagen duurden langer dan wetenschappers hadden verwacht, veel langer dan vergelijkbare trillingen op ‘aarde’. Het was bijna alsof de Maan klonk als een klok. Dit vreemde resultaat dwong wetenschappers om anders na te denken over de Maan en zijn samenstelling.

kwam er iemand op het idee dat de Maan wel eens hol kon zijn. Nou heb ik niet zo veel met ‘Amerikanen’, omdat die veel onzin produceren, niet goed lezen, niet goed luisteren, veel weglaten en veel toevoegen en ik heb het over tal van ‘interessantjes’ die op internet rondwaren en veel onzin vertellen over de ‘Twaalfde Planeet’ (die een ster blijkt te zijn) en over de ‘anunnaki’... en dat Enki terug komt, dat Enlil is opgepakt en meer van dat soort dingen... en ja daar past ook een ‘holle Maan’ bij en een ‘kunstmatige Maan’, een holle ‘aarde’, een platte ‘aarde’, versteende Reuzen, boomstronken van reuzenbomen, een groot Tartaria en meer van dat soort beweringen. Mijn reactie is geen kritiek op jullie, maar wel op de beweringen die sommigen ventileren.

 evert jan poorterman, maan

Dat oude Griekse filosofen en geleerden beweren dat de Maan in hun tijd er nog niet was, is helemaal nieuw voor mij! Zal wel in het bovenstaande rijtje thuishoren, om ons volledig te ontregelen, want de genoemde items dienen een agenda. De weinigen die nog zelfstandig kunnen nadenken, moeten versplinterd worden in tal van stromingen, waar zij zich thuis voelen. Ook mindere goden scharen zich achter de ‘nieuwe gedachten stromen’... om er bij te horen en te verdoezelen dat het boven hun pet gaat. Zo vertelde Willeke Alberti ooit dat zij het boek: ‘Tranen van de krokodil’ van Piet Vroon op haar boekentafel had liggen. Nou moe... daar zijn haar hersentjes niet geschikt voor! Ik heb het boek ook en ik kan zeggen dat het pittige en taaie stof is!

Goed... verder met mijn reactie en opmerkingen... ‘in het oude Arcadië’ zou een volk geleefd hebben, bekend als de Proselenes (nooit eerder van gehoord) en die naam zou, hoe ‘toevallig’ in het oud-Grieksch - zij die er waren voordat de maan er was - betekenen! En dat moet ik geloven?! Ja... dat wil ik wel geloven als die Proselenes vóór de zondvloed in Arcadië woonden. Dan trap ik der in! Het is nogal wiedes dat er een tijd was voordat de Maan er was! Dat was de tijd voor de zondvloed, toen de planeet nog omhuld werd door een zeer dicht wolkendek. Het licht van de ZON werd opgenomen in de atmosfeer. Mogelijk was zelfs de ZON als lichtbron niet te zien of anders als een vaag lichtpuntje. Maan, planeten en sterren waren totaal onzichtbaar.

 evert jan poorterman, maan
Zwaar gehavende achterzijde van de Maan, gevolg van de ‘Hemelstrijd’ tussen de ‘jonge nog vuur brakende ster’ RA en de rode planeet Tiamat die zijn weg versperde toen de jonge ster het zonnestelsel in dook door de aantrekking van de ZON.

Toen de overlevenden na de zondvloed de oogjes openden en in de nachten omhoog keken, ontdekten ze een behoorlijk groot lichaam boven hen; de Maan. Zelfs even groot als de ZON overdag. Ze zagen ook planeten over komen en elke nacht de schitterende pracht van de sterren. Hebben nooit geweten dat dat allemaal bestond. Dat is de reden dat vele volken op de planeet vertellen dat er een tijd was en de Maan niet bestond (te zien was)... ik vrees dat het mystieke getal een ‘kosmische wetmatigheid’ is. Voormalig vriend Robert Boerman schrijft in zijn boekje; ‘Graancirkels, Goden en hun Geheimen’, dat de opstandige god Mardoek zijn regerings-periode opeist... en dreigt, maar zijn jongere broer Ningishzidda (Toth in Egypte) maant hem tot...

geduld en berekend hoe lang hij nog moet wachten (pagina 122 en 123). Het gaat om een ‘precessie-jaar’ (door de Soemeriërs berekend op 25.920 jaren, met twaalf perioden van 2.160 jaren en door de Egyptenaren op 25.800 jaren met twaalf perioden van 2.150 jaren). Mogelijk (zeer waarschijnlijk) bestond de precessie niet vóór de zondvloed, maar trad dit fenomeen pas op nà de vloed, de kanteling van de planeet, die sindsdien ook op de kop hangt, ten opzichte van haar positie voor de vloed. De onzichtbare ‘aarde-as’ beschrijft een cirkel aan het firmament in het verlengde erboven... door haar ‘tollende’ beweging. Als we zo’n ‘precessie-jaar’ opdelen in een cirkel van 360 graden, dan is 1 graad 72 jaren. Toth berekend dat Mardoek anderhalve graad…

 evert jan poorterman, maan

moest wachten: dat zijn 108 jaren! En hoewel het de ‘goden’ zijn van Babylonië en Soemer, zijn zij bekend over de hele wereld en kennen volken in Zuid-America, Afrika en Azië, India en China hen ook. Nà de zondvloed verdeelden de ‘anunnaki’ de planeet in sectoren waar zij zouden heersen en ook wanneer en hoe lang zij hun regeer-perioden duurden over de wereld. Enki zou in het sterrenbeeld Leeuw 2.150 jaren heersen, vervolgens Enlil en zijn nazaten voor drie perioden van 2.150 jaren en dan pas zou de ongeduldige Mardoek aan de beurt komen en dat duurde hem te lang. Hij kreeg ruzie met zijn broer Toth, maar die wist hem te overtuigen dat hij nog anderhalve graad moest wachten en pas in het sterrenteken Ram zijn ‘regerings-periode’ kon opeisen!

Robert Boerman schrijft dat Mardoek ‘bij de neus genomen wordt’... en dat eigenlijk pas 215 jaren later aan het bewind kwam. Ik kan het niet controleren. Robert Boerman gaat uit van een zondvloed in het jaar 10.983 vóór de jaartelling (13.000 jaren geleden) en ik heb geen idee waarop hij dat baseert en daarbij erkent hij niet dat de tweede ster RA/GUD in 3.600 jaren om de ZON draait, zoals Zecharia Sitchin in zijn boeken beweert, maar in 2.160 jaren voor een volledige omloop van de ster om de ZON. Ik kan der geen chocolaa van maken en kan ook zijn berekeningen niet doorgronden, maar ik wil met het bovenstaande zeggen dat het getal 108 voor meer staat. Robert Boerman schrijft op pagina 121 dat het getal 108 een ‘gematrisch’ getal is.

Even kijken op Google, want vriendje Boerman vertelt der niet bij wat een ‘gematrisch getal’ is... ah! ‘gematria’ is een vorm van Numerologie. Het is het omzetten van getallen in letters en letters in getallen. Een geheime leer van de Kabbalisten. - In de joodse mystiek was gematria de studie van de Hebreeuwse letters in combinatie met getallen. De methode werd gebruikt om verborgen betekenissen te ontdekken in Hebreeuwse woorden. Belangrijke woorden konden systematisch worden omgezet in getallen en gekoppeld aan andere woorden met dezelfde getalswaarde, die vervolgens werden beschouwd als commentaar op de oorspronkelijke woorden. Dit soort numerologie werd ook gebruikt met het Griekse alfabet - (A = 1, B = 2, C = 3 enzovoorts).

Het getal 108 in het Ivrit (Hebreeuws) betekend ‘mist’ en ook ‘damp’... zoals te lezen in Genesis 2:6 ‘maar er steeg een mist op uit de aarde’... en ‘mistig’ kunnen we de truc wel noemen om Mardoek zo lang mogelijk van zijn regerings-periode af te houden. Terug naar de aflevering over de Maan. Ah!... ik was er al door. Ik kan alleen nog aantonen, als men mijn her-ontdekte oertaal Kwando kan en durft te accepteren, dat de Maan wel degelijk oud is en niet plotsklaps in een baan om de ‘aarde’ is gebracht. Maan wordt MA.AN.> met de betekenis: ‘maat/mate-hemel’, ofwel de de maat, het formaat van de Maan werd in de Hemel bepaald. Andersom wordt het NA.AM.< met de betekenis: ‘gevormd-geworteld’, ofwel hij werd geboren en hij bleef.

 evert jan poorterman, maan

Hij is letterlijk ons ‘hemelmaatje’... en trouw aan het restant van Moeder Tiamat. Om op de ‘trilling’ terug te komen die de Maan deed klinken als een klok, haal ik een tekst aan uit aflevering 308 uit mijn serie; ‘Anunnaki, ònze Goden’ op deze website. Ik zocht het op om op te nemen in een e-mail aan Hoogleraar Professor Doctor (toe naar...) Wim van Westrenen van de VU Amsterdam alwaar hij docent ‘Aardwetenschappen’ is - en die onvolledig is. Daarom nu een herstel. De ster RA/GUD doodde de rode planeet Tiamat maar liet haar kind Kingoe (KIN.GU.> ‘kind van de Stier’, nu onze Maan) in leven. Hij strafte hem door zijn onafhankelijke baan te ontnemen, die hem toegekend was door zijn moeder Tiamat, toen hij in omvang toenam.

Hij werd ontdaan van zijn vitale elementen - de atmosfeer, de wateren, electriciteit en radio-actieve materie en hij kromp ineen tot een massa levenloze klei. Hij werd een hemelse ‘doeggae’, schrijven de oude Soemeriërs, een ‘pot met klei’. Dat zou de reden kunnen zijn dat de kleiknikker (kleikloet), de uitgedroogde planeet - klinkt als een bel. DUG.GA.E.> betekend: ‘gaan-uitgaan-garant-lichaam’, ofwel toen hem het ‘tablet van bestemming’ ontnomen werd, dat hij een zelfstandige planeet zou worden, met alles der op en der aan... verloor hij alle noodzakelijke kenmerken en restte hem een levenloos leven naast zijn levenloze dode moeder. Zijn levensverwachtingen waren verkeken! Wat een ‘kosmisch verdriet’. Dan de omkering van het woord;

 evert jan poorterman, maan

Knikkers van klei, sterk uitvergroot... ik heb der nog mee gespeeld. Waren van het jongere broertje van mijn vader. Ze waren zelfs geglazuurd, maar dat was er bijna af gesleten...

E.AG.GUD.>, met de betekenis; ‘lichaam-agitatie-stier-uitdraven’, ofwel ‘wilde stier’ en ook ‘aanstormende stier’ of losgeslagen stier heeft zijn lichaam door agitatie zwaar beschadigd (drukgolf van de botsing tussen de jonge ster GUD/RA en de planeet Tiamat en de stenenregens die volgden toen Tiamat werd verbrijzeld). Hij zou geen rol van betekenis spelen in de ‘godenfamilie’ (de planeten), slechts een bijrolletje. Hij werd de ‘planeet die verwoest werd’. Hij wilde de rol van man op zich nemen. De man van Tiamat, zijn moeder. Dat ging niet door en DOEG.GA.E. kan ik ook zien als ‘doeg doeg’... aju paraplu alle kansen zijn voorbij. Voorbij is de garantie een levend lichaam te worden. En dit was het weer voor vandaag!

Met vriendelijke groet Evert Jan...