Waarom school gevaarlijk kan zijn voor je kind

Je brengt je kind ’s morgens naar school en geeft het met een gerust gevoel over aan de juf of aan de meester.

Zij weten wat goed is voor je kind en zullen ervoor zorgen dat jouw kind opgroeit tot een bewust, kritisch en logisch denkend mens.Als je dat gelooft, is het misschien hoog tijd om dit artikel heel aandachtig door te lezen.

De uitdrukking “brainwashing” of hersenspoelen kwam in ons taalgebruik terecht door het werk van de Amerikaanse journalist Edward Hunter die een expert was op het gebied van Oriëntaalse zaken. Het woord is een directe vertaling van het Chinese “hsi-nao”. De Chinezen bedoelen met “hsi-nao” het omgaan met tegenstanders en/of het trainen van ambtenaren.

In het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw dook het woord hersenspoelen regelmatig op in diverse publicaties en dan vooral met betrekking tot de behandeling van Amerikaanse gevangenen door de Koreanen gedurende de Koreaanse Oorlog (1950-1953).

De Wikipedia omschrijft hersenspoelen als volgt: Hersenspoelen is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeënpatronen, inclusief zijn normen-en-waardenstelsel, wordt uitgewist en vervangen door nieuwe ("herprogrammeren").

En dat is precies wat er gebeurt als je je kind ’s morgens aflevert bij de school en het de hele dag totaal buiten je eigen invloedssfeer staat. Ook in ons “vrije” land moeten kinderen volgens een bepaald model worden opgevoed en wie kan dat beter dan de staat?

Men wil later geen kritisch denkende mensen die teveel lastige vragen gaan stellen. Men wil “voorgeprogrammeerde” onderdanen die zich volledig conformeren aan de richtlijnen van wat “hoort” en wat “niet hoort”.

Het opvoeden en programmeren van kinderen tot perfecte slaven van het systeem. Die later schulden zullen creëren, omdat het zo “hoort”. Die een huis minimaal drie keer gaan betalen zodat de banksters en hun opdrachtgevers verder kunnen met hun krankzinnige piramidenspel. En om dat doel van “perfecte” burgers te bereiken maakt met gebruik van een fiks aantal brainwashing/mind control technieken.

Hieronder volgt een lijst met mogelijke brainwash/mind control technieken die men kan gebruiken voor iedere willekeurige groep mensen. Dat kan zijn een school, het leger, een sekte, een kerkgenootschap, een politieke partij enzovoorts. De essentie van deze technieken komt er op neer dat het individu volkomen ondergeschikt wordt gemaakt aan de groep en/of de ideologie.

1) Hypnose: Het opwekken van een staat waarin men heel gevoelig is voor suggestie. Dit wordt vaak verhuld als ontspanning of meditatie.

a) Repeterende muziek (hoogstwaarschijnlijk met een ritme wat dicht bij de menselijke hartslag (45 tot 72slagen) ligt). Wordt waarschijnlijk gebruikt tijdens “studielessen” waarbij de leraar je zal vertellen dat deze muziek ontspant en waardoor je je beter kunt concentreren.

b) Voice Roll. Dit is het gebruik van de stem met een bepaald patroon en een bepaald ritme. Dit wordt veel gebruikt door hypnotiseurs bij het opwekken van een trance staat. Het wordt ook regelmatig gebruikt door handige advocaten die op deze manier een rechtbank of een jury proberen te hypnotiseren. Het lijkt alsof de persoon spreekt op de tik van een metronoom of het lijkt alsof hij of zij de nadruk legt op ieder woord op een monotone manier. De woorden worden gewoonlijk gesproken met een frequentie van 45 tot 60 per minuut, waardoor een maximaal hypnotisch effect wordt bereikt.

c) Het gevoel in de kamer. De manier waarop men het gevoel in een kamer ervaart is erg belangrijk voor mensen die niet weten dat ze onder hypnose worden gebracht. Er is bepaalde verlichting voor nodig, niet te zwak maar ook zeker niet te fel. De kamer meestal ietsje koeler dan de normale kamertemperatuur. De kandidaten moeten heel erg ontspannen zijn, heel dichtbij het in slaap vallen.

2) De druk van de groep. Het onderdrukken en weerstand kweken tegen oude denkpatronen door misbruik te maken van het groepsgevoel. Het horen bij de groep.

3) Liefsesbombardement. Het creëren van het gevoel van één familie door fysiek aanraken, het delen van gedachten en gevoelens, het kweken van een emotionele band.

4) Het afstoten van oude waardes. Het versneld accepteren van een nieuwe levensstijl door het continue aan de kaak stellen van vroegere denkpatronen en waardes.

5) Verwarrende leerstellingen. Het aanmoedigen van blind accepteren en het ontmoedigen van logisch denken door gecompliceerde lessen in onbegrijpelijke leerstellingen.

6) Meta Communicatie. Het inplanten van subliminale boodschappen door de nadruk te leggen op bepaalde sleutelwoorden of zinnen in lange verwarrende lessen.

7) Het wegnemen van privacy. Hiermee bereikt men het verliezen van de mogelijkheid om dingen logisch, alleen en in alle rust te kunnen overwegen.

8) Ontremming. Het bevorderen van kinderlijke gehoorzaamheid door het orkestreren van kinderlijk gedrag.

9) Starre regels. Het bereiken van slechtere prestaties en desoriëntatie door overeenstemming te zoeken op basis van wat eenvoudige regels lijken te zijn, zoals vaste tijden om te eten, naar de wc te gaan of medicijnen te gebruiken.

10) Verbaal misbruik. Het ongevoelig maken door een bombardement van gemene en beledigende opmerkingen. (Een andere extreme vorm hiervan is fysiek geweld, zoals martelen).

11) Het onthouden van slaap en vermoeidheid. Dit creëert een gevoel van desoriëntatie en kwetsbaarheid door aanhoudende mentale en fysieke activiteit zonder iemand voldoende rust en slaap te gunnen.

12) Kledingvoorschriften. Het weghalen van de individualiteit door het dwingen te conformeren aan de uniformiteit van de kledingvoorschriften voor de groep.

13) Het iets in koor herhalen of zingen. Het weghalen van ideeën die niet bij de sekte passen door groepsherhaling van geest vernauwende zinnen of gezangen.

14) Bekennen. Het aanmoedigen van de vernietiging van het individuele ego door bekennen van persoonlijke zwakheden en diepste gevoelens van twijfel.

15) Financiële verplichtingen. Het bereiken van een grotere afhankelijkheid van de groep door het “verbranden van schepen” uit het verleden door het doneren van bezittingen.

16) Het wijzen met de vinger. Het creëren van een vals gevoel van gerechtigheid door het wijzen van de vinger naar de gebreken van de buitenwereld.

17) Isolatie. Het opwekken van het verlies van de werkelijkheid door fysieke scheiding van familie, vrienden, maatschappij en herkenbare ijkpunten.

18) Gecontroleerde goedkeuring. De kwetsbaarheid en verwarring handhaven door afwisselend gelijke acties te belonen of te bestraffen.  

19) Verandering van dieet. Het scheppen van een gevoel van desoriëntatie en verhoogde vatbaarheid voor emotionele opwinding door onthouding van noodzakelijke voeding voor het zenuwgestel door het gebruik van speciale diëten en/of vasten. Het toedienen van drugs/medicijnen valt ook in deze categorie.

20) Spelletjes. Het creëren van afhankelijkheid van de groep door het introduceren van spelletjes met onduidelijke regels.

21) Geen vragen. Het bereiken van automatische acceptatie van de gewenste denkwijze door het ontmoedigen van vragen stellen.

22) Schuld. Het nogmaals benadrukken van de noodzaak om gered te worden door de zonden van de eerdere levensstijl uit te vergroten.

23) Angst. Het trouw en gehoorzaam zijn aan de groep door te dreigen met ziel, leven of ledematen voor ook maar de geringste twijfel of “negatieve” gedachte of daad.

Bron:

Phinn Web

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl