Iran beschuldigt Amerika van weermanipulatie

Verschillende delen van de wereld hebben te maken met extreme weersomstandigheden, variërend van grote droogte tot overstromingen.

Het zal deels met natuurlijke veranderingen op aarde te maken hebben, maar waarschijnlijk ook gedeeltelijk met een nieuw wapen, “weermanipulatie”.


Iran, bij monde van Hassan Mousavi, hoofd van Iraans Cultureel Erfgoed en Toerisme, beschuldigt de Amerikanen ervan het weer in Iran te beïnvloeden. Met name de grote droogte in het zuiden van het land zou veroorzaakt worden door technologieën in handen van de Amerikanen. Ze hebben daar niet alleen last van droogte, maar ook van zandstormen en andere weersextremen.

Verder zegt hij dat deze technologieën een nieuwe manier van oorlog voeren vormen. Volgens Mousavi is het overduidelijk dat deze “zachte” manier van oorlog voeren onderdeel is van het Amerikaanse plan, om naast economische sancties, ook op deze manier Iran te dwingen te stoppen met haar nucleaire activiteiten. Het zuiden van Iran wordt geteisterd door zandstormen die uit de richting van Irak komen. Mousavi zegt dat de droogte absoluut “niet normaal” is. Er zijn sinds de oorlog tussen Iran en Irak in rap tempo meer woestijnen ontstaan, en ook dit zal ongetwijfeld een rol spelen.

Dezelfde beschuldigingen werden ook vorige jaar al geuit door Mahmoud Ahmadinejad. Hij zei toen onder meer het volgende: “De Europese landen gebruiken speciale apparatuur om wolken te dwingen regen op hun land te laten vallen. Hiermee voorkomen ze dat regenwolken ooit Iran zullen bereiken”.

Het Pentagon heeft eerder al wel toegegeven dat ze weermanipulatie als wapen gebruiken tegen sommige tegenstanders. Zo werd in 2005 door de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt dat het de mogelijkheid had om “regen te veroorzaken, mist, stormen en dat ze het weer in de ruimte konden veranderen". Ook dat kunstmatig weer een onderdeel vormde van de tot hen ter beschikking staande technologieën.

Daarnaast heeft het Amerikaanse leger nog de mogelijkheid om veranderingen te bewerkstelligen in de ionosfeer door middel van HAARP. Alhoewel er nog geen direct bewijs is dat HAARP gebruikt is voor militaire doeleinden, wijzen militaire documenten uit dat het Amerikaanse leger HAARP beschouwt als een integraal onderdeel van hun militaire activiteiten in de ruimte.

Volgens een oud marinenatuurkundige, Ben Livingston, heeft het Pentagon al gebruikt gemaakt van weer als wapen sinds de Vietnam oorlog. Hij stelt verder dat controle van de tornado’s al een belangrijk agendapunt was in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen waren ze zelfs al in staat om dit te doen en we zijn nu bijna 50 jaar verder.

In april 1997 zei de toenmalige Amerikaanse Minister van Defensie, William Cohen, dat regeringen zich bezighielden met een eco type van terrorisme waarbij deze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen veroorzaken en op afstand vulkanen kunnen doen uitbarsten door het gebruik van elektromagnetische golven.

Amerika en Israël zijn de afgelopen jaren in een soort geheime oorlog met Iran verwikkeld, dus het idee dat er weermanipulatiewapens gebruikt zouden worden is niet zo ver gezocht.

Naast economische sancties en de geheime activiteiten zoals weerveranderingen heeft het Westen ook huurlingen ingezet om Iraanse wetenschappers te vermoorden, computervirussen gebruikt zoals Stuxnet en Flame om te infiltreren en saboteren in digitale (aansturings)systemen en sinds deze week waarschijnlijk een nieuw virus, Mahdi genaamd.

Meer informatie over militaire weermanipulatie krijg je door het bekijken van de volgende video waarin Alex Jones een expert op dit gebied interviewt, Bob Fletcher.

Bron:

Pak Alert Press
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl