De propaganda van de biotech-industrie (video)

De mens is gemakkelijk te beïnvloeden. Zeker als je een grote zak met geld hebt en je je eigen nieuwsberichten kunt kopen, wordt dat nóg eenvoudiger.

De échte wetenschap heeft al lang heeft aangetoond dat de claims van de biotech-industrie propaganda zijn en toch zien we steeds berichten die het tegenovergestelde beweren.Men heeft door middel van intensieve propaganda geruime tijd getracht GMO (Genetisch Gemanipuleerd Organisme) voedsel te verkopen aan het publiek als dé oplossing voor het voedselprobleem van de 21ste eeuw.

Tientallen jaren lang heeft men datzelfde publiek geprobeerd wijs te maken dat GMO voedsel veilig is om te eten, dat er betere en grotere oogsten zullen komen, dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat het de veiligste en meest effectieve manier is om de wereldbevolking te voeden. Terwijl het tegengestelde zich ontvouwt, we stevenen wederom af op een ernstig instabiele situatie in de wereldvoedselvoorziening.

De échte wetenschap heeft al geruime tijd geleden aangetoond dat de claims van de biotechindustrie propaganda zijn. Voeg daarbij de meest recente onderzoeken en iedere bewering die ooit gedaan is in deze context door de voorstanders van GMO technologie, kan de prullenbak in.

We hebben natuurlijk vorige maand het onderzoek gelezen over de ratten die schrikbarend snel grote tumoren ontwikkelden na het eten van GMO voer na een periode van ongeveer vier maanden. Het onderzoek duurde in totaal twee jaar en is tot op heden de enige welke een langere periode bestrijkt. Naast deze gezwellen kregen de ratten die de door Monsanto gepatenteerde NK603 mais hadden gegeten ook serieuze lever- en nierschade. De claims van de industrie dat ook zij onderzoek hadden gedaan met ratten en dat er niets gebeurd was, klopt op zich. De periode van dat onderzoek bedroeg echter maar drie maanden en de tumoren beginnen zich te ontwikkelen na ongeveer vier maanden.

Naast dit onderzoek zijn er de afgelopen jaren nog talloze andere geweest die aantonen dat de GMO oogsten niet groter zijn en dat de hoeveelheid pesticiden die nodig zijn niet vermindert. Voor wie deze onderzoeken wil zien, klik hier, hier, hier, hier en hier.

De reden dat dit soort onderzoeken nooit het grote publiek bereikt is simpel. De biotechindustrie stelt grote sommen geld beschikbaar voor langdurige lastercampagnes betreffende onderzoeken die niet in hun straatje passen. Dit proces is al jaren gaande en onlangs is naar aanleiding van het “rattenonderzoek” de PR machine weer in overdrive gegaan om de 'schade' te herstellen.

Direct na het publiceren van het “rattenonderzoek” vond er een gecoördineerde poging plaats om het onderzoek en de betrokken wetenschappers te ondermijnen. De kritiek richtte zich op onvolkomenheden in het verzamelen van gegevens, de rapportage en de analyse van het onderzoek. Eén van de luidste stemmen in deze was afkomstig van Science Media Centre, een zogenaamd neutraal orgaan dat een verbinding vormt tussen de journalistiek en de wetenschap wanneer er belangrijke ontdekkingen zijn gedaan.

Neutraal? Vergeet het maar. Science Media Centre wordt gefinancierd door CropLife International, een biotech promotieplatform, en Syngenta, één van de belangrijke wereldleveranciers van biotechzaden. Ook heeft het Science Media Centre rechtstreeks financiering van Monsanto ontvangen.

De onafhankelijke, neutrale, niet door de biotechindustrie gefinancierde website GMOWatch.org kreeg een agressieve cyberaanval voor de kiezen, waarbij men ternauwernood de website kon redden.

Ondanks alle propaganda en terreur begint gelukkig het grote publiek ook in de gaten te krijgen dat het voedsel wat zij dagelijks kopen een fikse dosis GMO-ingrediënten kan bevatten. En hoewel er hoopvolle signalen vallen te bespeuren waarbij mensen weigeren nog langer GMO-produkten te consumeren, bestaat het gevaar dat men denkt dat de wetgever wel maatregelen zal nemen om deze industrie aan banden te leggen.

Dit is een utopische gedachte, aangezien er al jarenlang een nauw verwantschap bestaat tussen de biotech-industrie en de autoriteiten die hen zouden moeten controleren zoals de Amerikaanse FDA.

Het beste wapen wat de bevolking heeft is ervoor zorgen dat ze geen GMO-produkten koopt, alhoewel het geen eenvoudige opgave is om iedere keer alle ingrediënten door te worstelen. Daarom zijn er ook via internet al bepaalde groepen actief die lijsten opstellen van produkten waarvan ze zeker zijn dat deze geen GMO-ingrediënten bevatten. Hoe meer van dit soort initiatieven en informatie die wordt gedeeld, hoe gemakkelijker zal het boodschappen doen worden.

Wie weet wordt de eindstrijd tegen de GMO-technologie uiteindelijk niet in de regeringsgebouwen gewonnen, maar op de borden van een goed geïnformeerd publiek dat de touwtjes in eigen handen neemt en weigert om deze GMO-producten te eten.

Bron:

Sott Net

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl