De afgelopen twee decennia is de wind op Aarde op een mysterieuze manier toegenomen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Wetenschappers staan voor een raadsel en proberen het uit te leggen als global warming, echter kan het expansiemodel van de Aarde alle facetten van het fenomeen verklaren.

De laatste 20 jaar is de gemiddelde windkracht op Aarde met 5 procent toegenomen. Daarnaast komen stormen in vergelijking met 20 jaar geleden 10 procent vaker voor, zo blijkt uit satellietdata.

Het tornadoseizoen in de Verenigde Staten lijkt elk jaar heftiger te worden en dit jaar zijn nu al records gebroken.

In het expansiemodel van de Aarde neemt de wind na elke periode van snelle expansie toe. Terwijl het oppervlak van de planeet groeit worden huidige windpatronen verstoord. Daarnaast is er een groter potentieel voor een toenemende windkracht omdat de planeet door de expansie beschikt over meer ruimte.

Het valt dus in dit opzicht te verwachten dat de gemiddelde windkracht op Aarde de komende jaren toeneemt, al zal dit hoogstwaarschijnlijk volgens een onregelmatig patroon gebeuren.

De zonneactiviteit neemt toe en beïnvloedt onze elektriciteitsnetwerken. Daarnaast activeert de Zon de tektonische platen die vervolgens aardbevingen genereren.

De toenemende expansie van de Aarde zorgt voor scheuren waardoor de infrastructuur beschadigd raakt. Dit gebeurt momenteel voornamelijk in Californië, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Op het moment dat mensen begonnen met de bouw van bruggen, dammen en kerncentrales, hield men geen rekening met de uitdijende Aarde. De hoogenergetische deeltjes van de Zon worden opgenomen door de plasmabol in de Aarde die deze deeltjes vervolgens omzet in materie. Via onder meer aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en sinkholes wordt deze materie ‘uitgesmeerd’ over het oppervlak.

Meer wind op een grotere planeet

De artefacten van de vorige periode van expansie, zo’n 11.890 jaar geleden, zijn nu nog zichtbaar. De Polynesiërs hadden geen toegang tot metalen en toch ontwikkelde en perfectioneerde deze cultuur een ontwerp voor simpele boten waar weinig materiaal voor nodig was en waar ze toch meer dan een derde van de planeet mee konden verkennen. Toen westerse zeevaarders voor het eerst werden geconfronteerd met deze boten konden ze niet begrijpen hoe ze zo’n hoge snelheid konden bereiken.

De Polynesiërs perfectioneerden een ontwerp wat achtergelaten was door de Atlantiërs voor de laatste periode van expansie. Men zette catamarans in voor de lange afstand zonder gebruik te maken van metaal. En in het Westen gebruikt men juist één van de zwaarste soorten metaal (uranium) wat wereldwijd voor problemen zorgt.

Radioactief materiaal wordt in toenemende mate meegevoerd door de wind. Wellicht voorziet Terra ons van toenemende energie in de wind, net nu het universum demonstreert dat de mens vaak opereert in onwetendheid en nooit zou moeten worden vertrouwd met metalen als plutonium. Terwijl de windkracht op Aarde toeneemt is het wellicht verstandig eens na te denken over nieuwe, minder gevaarlijke manieren om energie op te wekken uit deze en andere bronnen als een alternatief voor radioactief materiaal.

Bron: Halfpasthuman.com

Verwante artikelen:

Expansie van de Aarde oorzaak van bevingen, scheuren en erupties?
Aardeveranderingen in de 'eindtijd' en de uitdijende Aarde