Een aantal experts die zich al lange tijd bezighouden met de vreemde weerfenomenen en andere aardveranderingen zijn het roerend met elkaar eens.

Alle tekenen wijzen erop dat we niet een periode van opwarming tegemoet gaan, maar dat we op de drempel staan van een nieuwe ijstijd.


De afgelopen zomer was de koudste en de natste sinds het jaar 1816. Ook het jaar van extreme koudegolven en op talloze plaatsen op deze wereld werden alle kouderecords gebroken.

Het was ook een jaar waarin we getuige waren van extreme temperatuurschommelingen, superstormen, wijdverspreide overstromingen, sinkholes die mensen, huizen en auto’s opslokken, een recordaantal vulkaanuitbarstingen en alle records voor sneeuwval werden verbroken.

Dit is slechts een fractie van alle dingen die iedere maand weer opnieuw plaatsvinden. Echter, de toename van de frequentie en de intensiteit van alle geologische afwijkingen suggereert dat we op de drempel staan van grote veranderingen op onze planeet.

Alles wat er op dit gebied gebeurt wijst in de richting van een verandering naar een nieuwe (mini) ijstijd. De verschijnselen zoals die zich nu voordoen schijnen de typische voorbode te zijn voor de overgang naar een (veel) kouder klimaat.

In 2010 werd door Russische wetenschappers van het Pulkovo Observatorium al voorspeld dat de wereld een scherpe daling van temperaturen zal meemaken in 2014. Volgens deze wetenschappers begon onze planeet in de jaren negentig af te koelen en krijgen we een nieuwe ijstijd die twee eeuwen lang zal duren met een piek rond 2055.

De elite zal er uiteraard alles aan doen om het sprookje van de wereldwijde opwarming in stand te houden. Dit omdat dit uitstekend past in de controlemechanismen die ze hebben bedacht (Agenda 21) en omdat dit tevens een manier is om nog veel meer geld bij de bevolking weg te zuigen.

Een prachtig voorbeeld hiervan zagen we afgelopen week toen de ons welbekende vriend van pedofiel Jimmy Savile, prins Charles een duit in het zakje deed. Hij veroordeelde afgelopen week iedereen die durft te twijfelen aan de opwarmingstheorie, want zo zei hij, “Dat is de kippen zonder kop brigade”.

En zo gaan wij hier verder zonder kop, maar wel met feiten.

Feit is dat de temperatuur op aarde de afgelopen 16 jaar niet is gestegen. Ook is het een feit dat de zon nauwelijks enige activiteit vertoont qua zonnenvlekken, iets wat nu volop aan de gang had moeten zijn volgens de elfjarige zonnencyclus.

Zoals wij enkele weken geleden schreven:

“Volgens Richard Harrison van het Rutherford Appleton Laboratory in Oxfordshire in Engeland, “Welke manier van meten je ook gebruikt, de zonnenpieken gaan naar beneden. Ik ben al 30 jaar zonnenfysicus en ik heb nog nooit zoiets als dit gezien”. Hij zegt dat dit fenomeen kan leiden tot koudere winters die zullen lijken op die tijdens het Maunder Minimum. “Toen waren de winters zo koud dat het op een mini-ijstijd leek”.

Het is een absoluut feit dat het afgelopen jaar 2013 één van de natste en koudste ooit was.

Ook in het nieuwe jaar gaan de heftige natuurverschijnselen onverminderd door. De volgende video geeft een overzicht van wat er zoal op dit gebied gebeurde de afgelopen maand.

Bronnen:

Sott Net 1
Sott Net 2
Telegraph