De voedselprijzen stijgen en de voedselcrisis zorgt niet alleen voor grootschalige protesten in derdewereldlanden maar ook in het Westen.

Waarom is er eigenlijk sprake van een voedselcrisis? In het programma Levy van de VARA komen we uit bij Monsanto, Bill Gates en de Rockefellers.

In het Westen merken we relatief weinig van de voedselcrisis. Gideon Levy reisde voor zijn programma af naar Oeganda. Kleine boeren leren daar op een biologische manier hun productie te vergroten, zonder daarbij gebruik te maken van schadelijke pesticiden of kunstmest.

Superbanaan

Daarnaast worden er ook genetisch gemodificeerde gewassen gekweekt. Levy komt uit bij een ultramodern laboratorium waar superbananen worden gemaakt. Chemiegigant Monsanto stelde de kennis en benodigde patenten gratis beschikbaar. Is de superbanaan de manier om zo een nieuwe GMO-markt te creëren met bijbehorende pesticiden?

Levy probeert een interview te regelen met iemand van Monsanto maar dit blijkt vrijwel onmogelijk. Het bedrijf met een miljardenomzet blijkt nagenoeg ontoegankelijk.

India heeft al ervaring met de zogenaamde groene revolutie. GMO’s werden er in de negentiger jaren geïntroduceerd om een betere opbrengst te genereren en betere bescherming te bieden tegen ziekten. Genetisch gemodificeerd katoenzaad van Monsanto werd verkocht onder namen van grote Indiase bedrijven.

Katoen

Boeren wordt voorgehouden dat ze miljonair zullen worden en hebben geen idee waar ze voor tekenen. Voor de introductie van GMO’s kende India nog 1.500 verschillende soorten katoen, nu is er nog maar één: Bt-katoen van Monsanto.

De prijs voor katoen was voorheen vijf tot tien roepie (ongeveer tien cent) per kilo maar is inmiddels door Monsanto opgedreven naar 3.600 roepie (ruim 56 euro). Speciaal VN-rapporteur Olivier de Schutter laat weten dat in India elk half uur een boer zelfmoord pleegt. Boeren geven namelijk hun land als onderpand voor de lening om de zaden te kunnen betalen. Wanneer een oogst mislukt zijn ze vervolgens alles kwijt.

Daarnaast worden landeigenaren aangeklaagd van bedrijven waar Monsanto-pollen zijn gevonden. Op deze wijze zijn honderden boeren hun bedrijf kwijtgeraakt.

Volgens hoogleraar Rudy Rabinge van de Universiteit van Wageningen is het noodzakelijk dat we niet afhankelijk worden van kunstmatige zaden en moet hier wetgeving en regulering voor komen. Monsanto belooft de honger in de wereld op te lossen door alle gewassen te vernietigen behalve haar eigen, omdat die resistent zijn tegen de gebruikte pesticiden.

Bill Gates en Rockefeller Foundation

GMO’s zijn in Oeganda bij wet verboden, maar door de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation is er toch ineens ruimte voor onderzoek door Monsanto in het land. De corporaties moeten hun aandeelhouders tevreden houden en dat kan alleen door winst te maken. Wanneer je een monopolie hebt garandeer je winst, aldus Rabinge.

Er wordt nu ook onderzoek gedaan in Oeganda naar GMO-aardappelen en -maïs. Deze gewassen moeten politici overtuigen het verbod op te heffen en de markt te heropenen.

Lobby

Het wordt duidelijk waarom er een voedselcrisis heerst en welk doel hierachter zit. Liefdadigheidsorganisaties sponsoren samen met Monsanto het onderzoek naar GMO’s.

Monsanto heeft in Brussel alleen al 80 betaalde lobbyisten die de wet- en regelgeving beïnvloeden.

Bekijk de gehele aflevering hier terug.

Bron: AVRO.nl