Bijzondere voorspellingen voor 2017

Aan het eind van een oud jaar wil men over het algemeen graag weten of het volgende jaar voorspoedig zal verlopen of dat we kommer en kwel kunnen verwachten.

Nu worden er door veel mensen voorspellingen gedaan en velen blijken in de praktijk vaak niet al te betrouwbaar te zijn, maar deze is gemaakt in 2011 en verbazingwekkend.


Via een lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op de voorspellingen van een Nederlandse man die in 2011 is overleden. Zijn naam is André Molenaar en op een website die zijn gedachtengoed levend houdt staat het volgende:

André heeft zijn gehele leven, tot 2011, in dienst gesteld van de magie, alchemie, esoterie en het ontwikkelen van systemen en producten welke, mede, tot doel hebben inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Zijn grote inspiratiebron was Saint Germain.

Naast al deze dingen heeft hij ook gedetailleerde voorspellingen gedaan voor individuele jaren tot aan 2030. Deze worden aan het einde van ieder jaar gepubliceerd en zo voorspelde André bijvoorbeeld voor dit jaar correct dat Groot Brittannië zou besluiten om de Europese Unie te verlaten.

Dat is toch wel bijzonder omdat deze voorspellingen zijn geschreven op zijn laatst in 2011, het jaar van zijn overlijden.

De voorspellingen die net beschikbaar zijn gekomen zijn die voor 2017 en die zien er toch wel heel bijzonder uit, met in het achterhoofd het jaar waarin ze geschreven zijn.

We zullen er een aantal punten uithalen die wij opmerkelijk vinden en daarna een link naar het complete overzicht van voorspellingen.

Over de politieke situatie in Nederland:

Vele inwoners van Nederland laten zich misleiden door een politieke partij welke slechts weinig realistische politieke speerpunten kent, zich eenzijdig op bepaalde doelgroepen richt. Hierdoor ontstaat een instabiele politieke situatie.

Meer dan ooit tevoren zal zwart/wit denken leiden tot extreme uitingen, binnen en buiten de politiek. De bevolking verliest het vertrouwen in "de politiek" en zal bij mogelijke verkiezingen massaal proteststemmen uitbrengen.


Wat wijst op een grote overwinning van de PVV, waarbij de bevolking steeds meer lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Een duidelijk succes voor de verdeel- en heersstrategie van de machthebbers.

Over de veiligheid in Nederland:

De Nederlandse bevolking zal zich niet meer veilig voelen in de eigen steden of directe omgeving. Dit "onveiligheidsgevoel" schijnt te worden aangewakkerd. Feit is dat men in Nederland rekening zal dienen te houden met terreurdaden waardoor het raadzaam is drukbezochte manifestaties te mijden. Door terreurdreiging zullen de data van internet en telefonie steeds vaker en langer opgeslagen gaan worden door diverse instanties, deze maatregel zal echter de veiligheid niet vergroten.

Interessant dat hij voorziet dat het onveiligheidsgevoel bewust zal worden aangewakkerd.

Over de economie in Nederland:

De Nederlandse economie lijkt zich te herstellen echter een renteverhoging kan dit herstel snel te niet doen. Een recessie dreigt.

Kleine detailzaken alsmede sommige bekende detailhandelsketens weten het hoofd niet meer boven water te houden en een sluitingsgolf van winkels is voor de zomer van 2017 te verwachten.


En inderdaad, de overheid loopt overal rond te bazuinen hoe fantastisch de economie het doet, waarbij je iedere keer het gevoel krijgt dat er iets niet klopt en zo te zien zullen er veel meer winkels gaan verdwijnen.

Financieel in Nederland:

De Euro neemt in waarde af waardoor diverse (import) goederen voor de consument duurder worden.

Voor de belegger zijn grondstoffen een interessante optie waaronder goud en zilver aangezien de prijzen hiervan zullen stijgen.

Vele bankfilialen zullen sluiten met gedwongen ontslagen bij de banken tot gevolg.


De euro staat inderdaad al bijna gelijk met de dollar en wij schrijven al heel lang dat het misschien slim is om een deel van je geld om te zetten in goud of zilver.

Over de gezondheid in Nederland:

Een vrij ernstige epidemie zal Nederland onverwacht treffen. Bepaalde ziekteverwekkers, die voornamelijk bij dieren voorkomen, blijken ook massaal mensen te infecteren. Nieuwe medicijnen komen slechts mondjesmaat op de markt ondanks het feit dat deze wel ontwikkeld zijn echter vanuit kostenoogpunt wordt verstrekking geminimaliseerd. De gezondheidszorg in het algemeen wordt voor velen een onbetaalbare luxe, de roep om het "oude" ziekenfonds zal klinken.

We hebben natuurlijk op dit moment op diverse plaatsen een uitbraak van de vogelgriep. Of dat in het nieuwe jaar iets te maken heeft met de epidemie waar Molenaar het over heeft, is niet duidelijk.

Voor Europa voorspelt hij het volgende:

In geheel Europa doen zich onrusten voor. Het financiële belijdt (sic. beleid) van de diverse regeringen schijnt niet houdbaar meer te zijn en velen Europeanen vrezen voor hun financiële en sociale zekerheid. Steeds meer mensen krijgen het idee in een schijndemocratie te leven waarbij uitsluitend het grootkapitaal de dienst uit maakt.

Vele immigranten komen naar Europa, het voelt aan als een nieuwe volksverhuizing. Dit laatste gaat spanningen opleveren onder alle lagen van de bevolking.

Langzaam drijven de diverse Europese landen uit elkaar en de "eenheid" wordt steeds meer een verdeeldheid.

De grote Euro bankbiljetten, 500,00 € en 200,00 € , zullen uit de roulatie genomen gaan worden, "Brussel" wil het complete betalingsverkeer digitaliseren.

Als iemand dit in 2011 had gelezen toen het werd geschreven, dan zouden ze Molenaar misschien voor gek hebben versleten. Nu doet het akelig nauwkeurig aan.

België krijgt ook geen rustig jaar zo te zien:

Een verhoogde staat van paraatheid voor politie en leger. Een enorm grote aanslag is ophanden. Problemen met gebedshuizen, de Joodse bevolking keert Antwerpen de rug toe vanwege bedreigingen en geweld. De gevestigde diamantindustrie zal hierdoor in zwaar weer geraken. Stakingen bij openbare diensten. Het Belgisch koningshuis wordt ter verantwoording geroepen vanwege zelfverrijking bij het vergeven van contracten en aanbestedingen.

En kijk wat hij in 2011 voorspelt voor Duitsland het komende jaar:

De grootste bank van Duitsland zal wankelen, door foute investeringen en fraude op het hoogste niveau. Een grote instroom van mensen uit andere landen zal Duitsland "ontwrichten", het ziekenfondssysteem wordt onbetaalbaar. De bondskanselier wordt betrapt op vele onwaarheden en dit zal haar positie onmogelijk maken. De persvrijheid zal ingeperkt worden.

Niemand wist eigenlijk in 2011 dat de Deutsche Bank op instorten staat en in verband wordt gebracht met allerlei fraudezaken. De persvrijheid is heel actueel en het ziet er ook niet naar uit dat Merkel zal worden herkozen.

Voor Engeland voorspelt hij onder andere dit:

Veel wateroverlast en een reuzengolf (tsunami?) treft de westkust van Engeland. Problemen met een kerncentrale.

Zijn voorspelling voor het Midden Oosten klinkt ook aardig onheilspellend:

Chaos en geweld. Maar ook een kans op regionale vrede. Groot oorlogstuig wordt ingezet en zelfs atoomwapens niet geschuwd. Voelt aan als een vat wat op springen staat. Duizenden doden. Olieprijs zal stijgen.

Klinkt als een zeer ernstige situatie die verder zal escaleren en waarbij wellicht ook kernwapens zullen worden gebruikt.

Over Israël:

Dit land vaart een gevaarlijke koers. Jeruzalem komt letterlijk en figuurlijk onder vuur te liggen.

Wanneer je de huidige situatie in Amerika bekijkt en je leest dan de voorspelling van André Molenaar uit 2011, dan zal je moeten erkennen dat deze man bijzondere gaven bezat.

Voorspelling voor Amerika:

Chaos en een nieuw nationalisme. Protectionisme en de ondergang van de dollar. Amerika zal in de problemen komen met China wat de dollar een meer dan gevoelige klap op zal leveren. Gewapende conflicten zullen de bevolking intern uitvechten een nieuwe vorm van racisme ontstaat. De president zal twee maal aan een aanslag op zijn leven ontkomen.

Deze voorspelling laat zien dat Trump ondanks alle obstakels uiteindelijk toch benoemd zal worden als president. Zijn nationale koers is bekend en zijn aanvaringen met China zijn al legendarisch voordat hij is benoemd.

Over China voorspelt hij het volgende:

De vriendschap tussen China en de USA komt ten einde. De economische groei remt af en dit land grijpt naar de oorlogsmachine om het hoofd boven water te houden. In 2017 niet investeren in China aangezien bedrijven, wederom, genationaliseerd gaan worden.

In 2011 was dit alles niet te voorzien. China begon toen eigenlijk pas met een geweldige economische groei waarvan het einde nog lang niet in zicht leek. Nu zit het land zwaar in de problemen en die zullen alleen nog maar veel groter worden.

Misschien goed dat Den Haag even meekijkt over wat Molenaar zegt over Rusland:

Niet spelen met de Russische Beer!

Grote defensie uitgaven en opnieuw grootschalige atoombewapening. Militaire oefeningen welke grensoverschrijdend kunnen zijn. (Oefening wordt realiteit.)

Economisch staat dit land er slecht voor echter nieuwe handelscontacten geven nieuwe impulsen.


Als Molenaar gelijk krijgt, dan gaat Rusland misschien wel het oosten van Oekraïne bij Rusland betrekken om zo een buffer te vormen tegen de steeds verder opdringende NAVO.

Ook een belangrijke en zo te zien accurate voorspelling voor Turkije:

Een land op de afgrond. Dictatuur in opkomst. Grote aardbeving met gevaar voor aangelegde infrastructuur. (Tunnels, bruggen). Waarschijnlijk treedt dit land uit het NAVO bondgenootschap. Aanslagen in de grote steden, devaluatie van de Turkse lira. Onrust overal.

Een duidelijke verwijzing naar Erdogan, die de Turkse bevolking in het ongeluk zal storten als ze niet heel snel wakker worden.

Voor wat het betreft het klimaat, een nogal rampzalige voorspelling voor de Golfstroom:

Het wereldklimaat verandert in een sneller tempo dan voorzien. De golfstroom komt tot vertraging of tot stilstand. Voor o.a. Europa zou dit een nieuwe ijstijd betekenen. De zeespiegel stijgt gestaag door afsmelten van de poolkappen en juist dit fenomeen bedreigt de golfstroom. Droge gebieden worden droger en het gematigde klimaat krijgt te maken met meer regenval, stormen en zelfs orkanen.

Over de aarde in het algemeen zegt hij:

De Aarde zal zich in 2017 behoorlijk roeren, grote aardbevingen en vulkaanuitbraken. Yellowstone park dient goed in de gaten gehouden te worden alsmede IJsland. De San Andreasbreuk wordt dit jaar bijzonder actief met alle schadelijke gevolgen van dien. Indonesië krijgt te maken met een vulkaanuitbraak. In Turkije, Griekenland, Italië EN in Zuid Nederland (de Peelrandbreuk) zullen aardbevingen voorkomen.

Aardveranderingen zullen niet afnemen, maar wel aanzienlijk toenemen met een aantal gevaarlijke punten zoals Yellowstone en de Andreasbreuk.

Aankondiging Nibiru?

En zo te zien, wordt dit jaar eindelijk het bestaan en het gevaar van de naderende planeet Nibiru en haar metgezellen bekendgemaakt:

Een ontdekking ten aanzien van ons Zonnestelsel vraagt om nieuwe inzichten. De Aarde is een uitermate kwetsbaar object, een grote meteorietinslag is te verwachten.

Molenaar zegt aan het eind dat hij van ganser harte hoopt dat zijn voorspellingen niet uit zullen komen.

Wij sluiten ons daarbij aan en ook bij zijn advies voor het komende jaar en verder:

(Dat) de mensheid inziet op een heilloze weg te zijn, slechts verbroedering en het besef op één planeet Aarde te mogen bestaan kan ons verenigen en een leven van vrede schenken.

Voor de volledige voorspellingen kun je hier terecht.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl