De man die wakker werd in het jaar 3906 (video)

Tijdreizen wordt door velen gezien als iets dat thuis hoort in science fiction verhalen.

Geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars weten wel beter en jarenlang hebben zij dit soort zaken verborgen gehouden voor het grote publiek.Waarschijnlijk is een van de best bewaarde geheimen van de bekende gesloten genootschappen zoals Vrijmetselaars en dergelijke dat tijdreizen wel degelijk bestaat. Wel in een iets andere vorm dan wij ons dit meestal voorstellen.

Er is de vorige eeuw iemand geweest die een reis heeft gemaakt naar het jaar 3906 en daar leefde onder de naam Andreas Northam.

Deze informatie is boven water gekomen via een boek dat nooit bedoeld was om gepubliceerd te worden. Het is een soort dagboek van een man die in de jaren twintig van de vorige eeuw de reis ondernam naar een verre toekomst.

Het is het verhaal van Paul Amadeus Dienach. Deze man was geboren in Zürich, was leraar Duits en had last van een fragiele gezondheid.

In het jaar 1922 reisde hij naar Griekenland om daar te herstellen na ongeveer een jaar in coma te hebben gelegen na een ernstige ziekte. Hij hoopte dat het Griekse klimaat hem zou helpen om te herstellen.


fut2Om in zijn levensonderhoud te voorzien, gaf hij Duitse les. Maar toch leefde hij niet lang meer want twee jaar later overleed hij aan tuberculose. Voordat hij stierf vertrouwde hij echter aan één van zijn leerlingen, George Papahatzis, een belangrijk manuscript toe.

Het was een boek of meer een soort dagboek dat door Dienach was bijgehouden. Hij gaf dit aan Papahatzis met de opdracht om dit in het Grieks te vertalen. Niet omdat het boek dan gepubliceerd zou worden, maar als hulpmiddel voor Papahatzis zodat zijn kennis van de Duitse taal zou verbeteren.


fut1

Papahatzis deed wat zijn leraar hem had opgedragen en kwam al snel tot de ontdekking dat het berichten waren uit de toekomst.

Dienach claimde in het boek dat hij tijdens zijn coma zijn eigen lichaam had verlaten en dat van iemand anders was binnen gegaan. Dat van Andreas Northam die in het jaar 3906 leeft.

De Andreas Norton die in de toekomst leefde, had een ongeluk gehad en na een bijna-dood-ervaring (BDE) kwam hij weer tot leven, maar dit keer bezeten door de persoonlijkheid van de leraar Duits uit de twintigste eeuw. (Of, beter gezegd, het was zijn eigen vroegere persoonlijkheid).

Norton herkent niemand uit zijn omgeving en spreekt een vreemde taal. Hij heeft nog een eigenaardige eigenschap en dat is dat hij nooit slaapt. Het lichaam van de leraar Duits slaapt voortdurend, maar het lichaam van de man uit de toekomst is permanent wakker.

De artsen uit de toekomst onderzoeken hem, maar kunnen niet verklaren waardoor dit komt. Zij denken dat dit het gevolg is van zijn bijna-dood-ervaring. Ze beginnen hem helemaal opnieuw op te voeden. Door hem bijvoorbeeld te vertellen wat er allemaal gebeurd is met de mensheid sinds de twintigste eeuw.

Uiteindelijk begrijpt men in de toekomst dat ze te maken hebben met iemand uit een ver verleden. Wat hij meemaakt is voor mensen in die tijd een bekende medische conditie en zij noemen dit een "consciousness slide", een verschuiving van bewustzijn.

Ze vertelden hem alles over de verdere evolutie van de mensheid, behalve dat wat er zou spelen in de onmiddellijke toekomst van Dienach. Dit omdat de mogelijkheid bestond dat Dienach zou terugkeren naar de twintigste eeuw.

Toen hij weer was bijgekomen uit zijn coma, besloot Dienach niemand iets te vertellen over zijn belevenissen omdat zijn omgeving hem voor gek zou verslijten. Wat hij wel deed was al zijn belevenissen als Andreas Norton opschrijven in een soort dagboek. Alles wat hij zich kon herinneren van zijn merkwaardige reis naar de toekomst.

Dienach beschrijft alles wat hij meemaakte en van de omgeving en de mensen die hij in dat jaar ontmoette. Met alle beperkingen van iemand die uit het begin van de twintigste eeuw kwam uiteraard. Het was geen gemakkelijke taak voor Dienach omdat er veel dingen waren die hij niet kende of begreep.

Aangezien het vertalen een monnikenwerk was, duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog voordat Papahatzis klaar was met de vertaling. Hij gaf het vervolgens aan een aantal vrienden waaronder enkele Vrijmetselaars. Deze besloten om de vertaling in een selecte groep te houden en niet beschikbaar te stellen voor het grote publiek.

Om een lang verhaal enigszins beperkt te houden, is het uiteindelijk iemand gelukt om het originele werk te vertalen naar het Engels en dit op een website te publiceren. De stukken die vertaald zijn, zijn hier in het Engels te lezen.

Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar de man uit de toekomst is de Griek Nassos Komianos. Wat hij te vertellen heeft over dit fascinerende onderwerp is te zien en beluisteren in de hiernavolgende presentatie.Bron:

Ancient Origins

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl