Het signaal van een mobiele telefoon is mogelijk verantwoordelijk voor de mysterieuze wereldwijde bijensterfte die wetenschappers versteld doet staan.

Dr. Daniel Favre, een voormalig bioloog van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne, Zwitserland plaatste zorgvuldig een mobiele telefoon onder een bijenkorf en keek naar de reactie van de bijen.

De Britse Daily Mail meldt dat de bijen in staat waren te voelen wanneer er gebeld werd naar en vanaf het toestel. Ze reageerden door hoge piepgeluiden te maken die gewoonlijk een indicatie zijn dat de bijen beginnen te zwermen, wat erop wijst dat ze geïrriteerd raakten.

“Deze studie toont aan dat de aanwezigheid van een ingeschakelde mobiele telefoon bijen verstoort en een drastisch effect heeft,” zei onderzoeker Favre.

Favre is van mening dat hij het bewijs heeft geleverd van iets wat andere wetenschappers al eerder suggereerden: Signalen van mobiele telefoons en zendmasten dragen bij aan de afname van bijenkolonies. Favre denkt dat verder onderzoek het verband kan aantonen tussen signalen van telefoons en de bijenverdwijnziekte of colony collapse disorder (CCD) - het plotselinge verdwijnen van gehele kolonies wat volgens sommige schattingen de bijenpopulatie heeft gehalveerd.

Pesticiden

Andere experts voegen toe dat de laatste generaties pesticiden het zenuwstelsel van de bijen aantasten, waardoor ze verward raken en de weg kwijtraken.

In juni vorig jaar kwamen onderzoekers van de Punjab Universiteit in Chandigarh, India tot een gelijksoortige conclusie. Ze bevestigden een mobiele telefoon aan een bijenkorf en registreerden een afname in het aantal eieren wat geproduceerd werd door de koningin van de betreffende bijenkorf.

De algehele oorzaak voor de bijensterfte is vooralsnog onduidelijk. Daarnaast is de omvang van het probleem moeilijk vast te stellen.

Een recente studie analyseerde de geografische verdeling en genetische diversiteit van acht soorten hommels in de Verenigde Staten om vast te stellen hoeveel wilde bijen zijn verdwenen. Er werd vertrouwd op historische data en onderzoeken die zijn gedaan door 400 verschillende websites.

Het bleek dat de populatie van vier van de acht onderzochte soorten met 96 procent was afgenomen en dat het leefgebied van deze soorten is gekrompen met 23 tot 87 procent. De meest ingrijpende veranderingen zijn de laatste 20 jaar vastgesteld.

“In Noord-Amerika leven 50 soorten hommels. We hebben er acht onderzocht en vier daarvan zijn serieus in gevaar,” zei professor entomologie Sydney Cameron van de Universiteit van Illinois. “Ze zouden mogelijk kunnen herstellen, maar we hebben slechts acht soorten onderzocht. Wellicht is dit pas het topje van de ijsberg.”

Bron: Foxnews.com

Lees ook: Why a mobile phone ring may make bees buzz off: Insects infuriated by handset signals

Verwant artikel: Risico’s straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders